• în România
 • Lista ţărilor
 • Pe 7 zile
 • Temperatura apei
 • Hartă satelitară
 • Meteo pe hartă
 • Widget-uri
 • user-avatar
  Intrare

  Glosar de termeni meteorologici "D" , "E"

  Glosar de termeni meteorologici

  D

  Date climaice – elemente de bază ale climei, care sînt prezentate în tabele, pe hărţi, diagrame şi în diferite rezumate statistice rezultînd din observaţii pe o perioadă îndelungată.  

  Descărcare electrică (oraje) – tip de fulger care se prezintă sub formă de linii sinuoase adesea ramificate, plecînd de la un canal principal, bine marcat, care rezultă dintr-un nor orajos.  

  Direcţia vîntului – direcţia de unde bate vîntul, care se exprimă fie în puncte cardinale, fie în grade (de la 00 la 3600).  

  Dorsală (de mare presiune) – formaţiune alungită de mare presiune, cu izobare (în formă de U) legată de un anticiclon. Presiunea creşte dinspre periferie către o axă (axă dorsalei) de la care vînturile diverg. O caracteristică a dorsalei de mare presiune este existenţa curenţilor descendenţi, care determină un cer senin.  

  Echilibrul atmosferei ( pe verticală) – Stare a atmosferei caracterizată de distribuţia temperaturii pe verticală. Echilibrul atmosferei poate fi: stabil, înstabil, indiferent, adiabatic, convectiv etc.  

  Echivalent în apă al zăpezii – Înălţimea stratului de apă obţinut după topirea zăpezii existente pe sol, la un moment dat. Se măsoară după topire.  

  Ecologie – (gr.oikos-casă, lodos-ştiinţă), ştiinţă multidisciplinară în dezvoltare, care studiază relaţiile dintre organisme şi între aceste şi mediul lor de viaţă.  

  Efect de blocaj – proces sinoptic care se produce cînd un anticiclon cold-înalt, dezvoltîndu-se deasupra latitudinilor medii, barează transportul vestic şi deviază traectoriile ciclonilor şi anticiclonilor mobili de la direcţia obişnuită vest-est.  

  Efect de seră – acţiunea de protecţie a atmosferei în procesul schimbului radiativ de căldură al Pămîntului cu spaţiul interplanetar. Ca şi geamurile unei sere, atmosfera lasă să treacă destul de uşor radiaţia solară, absorbind radiaţia de undă lungă emanată de suprafaţa terestră.  

  Element meteorologic – termen meteorologic care defineşte parametrii ce în ansamblul lor caracterizează starea vremii într-un interval de timp (presiunea, temperatura şi umezeala aerului, vîntul, nebulozitatea, precipitaţiile etc.).  

  Eroziune – degradarea scoarţei Pămîntului datorită agenţilor meteorologici şi hidrologici.  

  Evaporaţie – în meteorologie procesul de trecere a vaporilor de apă în atmosferă, ca urmare a desprinderii celor mai mobile molecule de pe suprafeţele de apă, zăpadă, gheaţă, sol umed, picături şi cristale de gheaţă. Intensitatea evaporării depinde în primul rînd de temperatură. Deoarece o parte din vaporii de apă revin în faza lichidă sau solidă, evaporarea este de fapt diferenţa a două fluxuri de molecule: a celor care se desprind şi a celor care revin.  

  Citiți și